Par ventilējamās fasādes galveno "elementu" varam uzskatīt spraugu starp mājas sienu (vai siltinātāju) un aizsargājošo ekrānu. Pateicoties gaisa spiediena izmaiņām, šīs sprauga darbojas pēc vilkmes caurules principa. Rezultātā no konstrukcijas apkārtējā vidē izdalās mitrums, kas bija nokļuvis iekšpusē vai izveidojies siltināmajā materiālā kā kondensāts. Gaisa sprauga samazina siltuma zudums, izpildot "termobufera" lomu.

.